Vítejte na MIROCALS

Uděláme krok vpřed v porozumění amyotrofické laterální skleróze

Vítejte na oficiální domovské stránce MIROCALS (Modifying Immune Response and Outcomes in Amyotrophic Lateral Sclerosis), průkopnického klinického výzkumného studia, které si klade za cíl rozšířit naše chápání a léčbu amyotrofické laterální sklerózy (ALS). Toto postupující a zneschopňující onemocnění postihuje nervové buňky v mozku a míše, což vede ke slabosti a atrofii svalů, následně k paralýze a respiračnímu selhání. Naším posláním je zkoumat nové cesty k zpomalení průběhu onemocnění, ke zlepšení výsledků pro pacienty a k nabídce naděje na lepší budoucnost.

Proč MIROCALS?

S nepříjemnou skutečností, že pro ALS zatím neexistuje lék, je naléhavá potřeba inovativních přístupů k léčbě. MIROCALS je na čele tohoto úsilí a soustředí se na roli imunomodulace jako novou strategii pro léčbu onemocnění. Náš výzkum zkoumá bezpečnost a účinnost nízké dávky Interleukinu-2 (IL-2), regulátora imunitního systému. Modulací imunitního systému se snažíme ovládat nadměrné imunitní reakce, které se věří, že přispívají k degeneraci motorických neuronů u pacientů s ALS.

Věda za MIROCALS

Interleukin-2 (IL-2) je cytokin, který hraje kritickou roli v imunitním systému. Zatímco vysoké dávky IL-2 se používají v léčbě rakoviny, MIROCALS používá nízkou dávku IL-2 s cílem rozšířit regulační T-buňky. Tyto buňky jsou klíčové pro kontrolu autoimunitních reakcí a zánětu. Modulací rovnováhy imunitních buněk usilujeme o vytvoření příznivějšího prostředí pro motorické neurony, což by potenciálně mohlo zpomalit průběh onemocnění.

Náš přístup

MIROCALS je navržen jako multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické studie. Tato robustní struktura studie nám umožňuje minimalizovat zkreslení a poskytuje přesvědčivá data o bezpečnosti a účinnosti nízké dávky IL-2. Naše práce zahrnuje renomovaná výzkumná centra po celé Evropě, spojuje odborné znalosti z různých domén, jako jsou neurologie, imunologie a datová věda, čímž nám dává komplexní porozumění potenciálu IL-2 v léčbě ALS.

Kdo se může zapojit?

Způsobilost pro účast v našem pokusu je určena prostřednictvím přísného screeningového procesu. Kritéria zahrnují potvrzenou diagnózu ALS, mezi dalšími zdravotními metrikami a zváženími. Zaměřujeme se nejen na biologické aspekty onemocnění, ale také na celkovou pohodu účastníků. Pokud máte zájem se zapojit, konzultujte naši sekci ‚Účast‘ pro komplexní informace o způsobilosti.

Cesta vpřed

Boj proti ALS je maraton, ne sprint. I když je MIROCALS významným krokem vpřed, je součástí dlouhodobé iniciativy. Naše práce doplňuje další výzkumné projekty po celém světě, přispívá k rostoucímu souboru znalostí zaměřených na rozluštění záhad ALS a dalších neurodegenerativních onemocnění. Jak budeme shromažďovat více dat, naše zjištění budou publikována ve vědeckých časopisech s recenzovanými procesy a prezentována na mezinárodních konferencích, čímž přispějeme k celosvětovému dialogu o ALS.

Jak nás podpořit

I když je naším primárním zaměřením vědecký výzkum, věříme v sílu komunity. Vaše podpora, ať už je to šířením povědomí, účastí v pokusu, nebo finančním příspěvkem, může mít významný dopad. Navštivte naši stránku ‚Podpořte nás‘, abyste zjistili, jak nám můžete pomoci udělat rozdíl v životech pacientů s ALS a jejich rodin.

Kontaktujte nás

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší stránky ‚Kontakt‘. Ať už jste pacient, pečovatel, zdravotnický profesionál, nebo jednoduše někdo, kdo má zájem o výzkum ALS, vaše dotazy jsou vždy vítány.

Děkujeme, že jste navštívili domovskou stránku MIROCALS. Společně můžeme posunout hranice toho, co je možné ve výzkumu a léčbě ALS.