Välkommen till MIROCALS

Gör framsteg i förståelsen av Amyotrofisk Lateral Skleros

Välkommen till den officiella hemsidan för MIROCALS (Modifying Immune Response and Outcomes in Amyotrophic Lateral Sclerosis), en banbrytande klinisk forskningsstudie som syftar till att främja vår förståelse och behandling av Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS). Denna progressiva och handikappande sjukdom påverkar nervceller i hjärnan och ryggmärgen, vilket orsakar muskelsvaghet och förtvining, som slutligen leder till förlamning och andningssvikt. Vårt uppdrag är att utforska nya vägar för att sakta ner sjukdomens progression, förbättra patientutfall och erbjuda hopp för en ljusare framtid.

Varför MIROCALS?

Med den olyckliga verkligheten att det för närvarande inte finns något botemedel mot ALS finns det ett brådskande behov av innovativa behandlingsmetoder. MIROCALS står i framkant av detta arbete och fokuserar på rollen av immunmodulering som en ny strategi för sjukdomshantering. Vår forskning utforskar säkerheten och effektiviteten av lågdos Interleukin-2 (IL-2), en immunsystemregulator. Genom att modulera immunsystemet siktar vi på att hantera de överaktiva immunreaktioner som tros bidra till degenerering av motorneuron hos ALS-patienter.

Vetenskapen bakom MIROCALS

Interleukin-2 (IL-2) är en cytokin som spelar en avgörande roll i immunsystemet. Medan höga doser av IL-2 har använts i cancerbehandlingar använder MIROCALS lågdos IL-2 i syfte att expandera regulatoriska T-celler. Dessa celler är avgörande för att kontrollera autoimmuna reaktioner och inflammation. Genom att modulera balansen av immun celler, strävar vi efter att skapa en mer gästvänlig miljö för motorneuroner, potentiellt sakta ner sjukdomsförloppet.

Vår Ansats

MIROCALS är utformad som en flercentrisk, randomiserad, placebokontrollerad klinisk prövning. Denna robusta studiestruktur gör att vi kan minimera bias och ger övertygande data om säkerheten och effektiviteten av lågdos IL-2. Vårt arbete involverar framstående forskningscentrum över hela Europa och kombinerar expertis från olika domäner som neurologi, immunologi och datavetenskap för att ge oss en heltäckande förståelse för potentialen hos IL-2 i ALS-behandling.

Vem kan delta?

Behörighet för deltagande i vår studie bestäms genom en rigorös urvalsprocess. Kriterierna inkluderar en bekräftad diagnos av ALS, bland andra hälsovärden och överväganden. Vårt fokus ligger inte bara på de biologiska aspekterna av sjukdomen utan även på deltagarnas allmänna välbefinnande. Om du är intresserad av att delta, vänligen se vår sektion ’Deltagande’ för omfattande behörighetsdetaljer.

Vägen framåt

Kampen mot ALS är en maraton, inte en sprint. Även om MIROCALS är ett betydande steg framåt, är det en del av en långsiktig initiativ. Vårt arbete kompletterar andra forskningsprojekt över hela världen, och bidrar till en växande kunskapsbank inriktad på att lösa ALS:s och andra neurodegenerativa sjukdomars mysterier. När vi samlar mer data kommer våra resultat att publiceras i granskade vetenskapliga tidskrifter och presenteras vid internationella konferenser, och därigenom bidra till den globala dialogen om ALS.

Hur du kan stödja oss

Medan vårt primära fokus är vetenskaplig forskning, tror vi på kraften i gemenskapen. Ditt stöd, oavsett om det är genom att sprida medvetenhet, delta i prövningen eller genom finansiella bidrag, kan göra en betydande inverkan. Besök vår sida ’Stöd Oss’ för att ta reda på hur du kan hjälpa oss att göra en skillnad i livet för ALS-patienter och deras familjer.

Kontakta oss

För mer information, tveka inte att kontakta oss via vår ’Kontakt’-sida. Oavsett om du är en patient, en vårdgivare, en sjukvårdsprofessionell eller helt enkelt någon som är intresserad av ALS-forskning, är dina förfrågningar alltid välkomna.

Tack för att du besöker MIROCALS hemsida. Tillsammans kan vi flytta gränserna för vad som är möjligt inom ALS-forskning och behandling.